SONUÇ/RESULT: Homeros Heykeli/Homer Sculpture

Yarışmaya  10 sanatçı proje göndermiştir. Juri,  gönderilen projeler  içinden bir seçim yapamamıştır.  Söz konusu yarışma ileri bir zamanda tekrar  yapılacaktır. 

Katılım sağlayan tüm sanatçılara teşekkür ederiz

Ten artists sent projects to the competition. The jury could not make a selection among the submitted projects. The competition will be held again at a later time.

We thank all the artists who participated.