SONUÇ: Smyrna Heykeli

Yarışmaya 10 sanatçı proje göndermiştir. Jüri, aşağıda isimleri yazılı sanatçılardan projelerinin maketlerinin hazırlamasını istemiştir.

Maket İstenen Sanatçılar

* Ahmet UZUN

* Neda İsmail ATAR

* Zafer DAĞDEVİREN

Katılım sağlayan tüm sanatçılara teşekkür ederiz.