Application Terms
 
Çalıştaya katılacak sanatçıların seçimi konusunda esas alınacak Başvuru Dosyası aşağıdaki maddeleri içerecektir:
 
1• Ayrıntılı olarak doldurulacak Başvuru Formunu www.izmirworkshop.org adresinden bulabilirsiniz.
 
2• Sanatçının katıldığı en önemli 10 etkinliği belirttiği, bir A4 sayfasını aşmayan, fotoğraflı, İngilizce veya Türkçe özgeçmişi Word veya Open Office formatında olacaktır.
 
3• Sanatçının gerçekleştirdiği 6 çalışmayı tanıtan görsel doküman 72 dpi çözünürlüğünde ve JPG formatında olacaktır.
 
4• Sanatçının Çalıştay sonunda gerçekleştireceği eseri değişik açılardan gösteren çizim, maket vb. görselleri JPG formatında olacaktır.
 
5• Sanatçının kullanacağı malzemenin detaylı dökümü Word veya Open Office formatında olacaktır.
 
6• Montaj şeması, gerekli ise ışıklandırma şeması JPG formatında olacaktır.
 
7• Kaidenin detaylı çizimi ve malzeme olarak açıklanması JPG formatında olacaktır.
 
8• Sanatçı gerekli gördüğü takdirde eser hakkında İngilizce veya Türkçe kısa açıklama yapabilecektir ve bu açıklama da Word veya Open Office formatında olacaktır.
 
9• Yukarıdaki belgeleri içeren başvuru dosyası en geç 13 Ocak 2020 saat 17:00’ye kadar yukarıda bulunan Başvuru Formu menüsündeki sayfadan iletilmelidir. Sadece web sitemiz üzerinden yapılan başvurular kabul edilecektir. Eksik başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 

Başvuru Adresi:

www.izmirworkshop.org