TEMA
ŞEHİR VE HEMŞEHRİ
Kent olarak tanımladığımız mekânsal örgütlenmenin kentli tarafından gereksinim duyulan hizmetleri sağlayacak ya da bunlara erişimi kolaylaştıracak yerel idari örgütlenmesinin tarihi ülkemiz için üç ana döneme ayrılabilir. Şehre ait veya beledi hizmetlerin yürütülmesinde vakıflar, loncalar, mahalleler gibi yerel geleneksel örgütlenmelerin etkin rol aldığı Osmanlı dönemi (1299-1839), bu örgütlenmelerin modern anlamda yeniden düzenlendiği Tanzimat dönemi (1839-1923) ve yeni devletin yeni mevzuat düzenlemeleri ile anılan hizmetlere dair örgütlenmenin geliştirildiği, artan nüfus ve kentleşme hızı ile birlikte yeniden yapılanmaların daha yoğun yaşandığı Cumhuriyet Dönemi (1923 sonrası)...
Devamı..