Haber Detayları
6.Çalıştay Başlıyor..

Tema: İzmir ve Mitoloji

Oluşum, gelişim ve devamlılık, kültür ile doğa arasında bir ortakyaşamı gerekli kılmaktadır. İnsan doğası ile doğal insanlık, gezegenimiz üzerindeki tüm canlıların hayatta kalmasını sağlayan en önemli araçlar olarak belirginleşmektedir. Mitos bu bağlamda insanın zaaflarından söz eder; mitoloji de uyarılarla doludur... Mitik diyar İZMİR’de, Herodotos’un “en güzel gökyüzü ve en güzel iklim”i teşhis ettiği yerde bu uyarılara kulak vereceğiz...

Mitos, insan ile doğa arasındaki aykırılığı ortadan kaldırır...

Mitos: Kültürün en eski mitik beşiklerinden biri olan İZMİR’de oluştuğu, vücut bulduğu ve yaşadığı haliyle...