Başvuru Koşulları

Madde 23- Çalıştaya’a katılacak sanatçıların seçimi konusunda esas alınacak Başvuru Dosyası aşağıdaki maddeleri içerecektir:

 

1• Ayrıntılı olarak doldurulacak Başvuru Formunu www.izmirworkshop.org adresinden bulabilirsiniz.

2• Sanatçının katıldığı en önemli 10 etkinliği belirttiği, bir A4 sayfasını aşmayan, fotoğraflı, İngilizce veya Türkçe özgeçmişi.

3• Sanatçının gerçekleştirdiği 6 çalışmayı tanıtan görsel doküman (görseller 72 dpi olmalıdır).

4• Sanatçının Çalıştay sonunda gerçekleştireceği eseri değişik açılardan gösteren çizim, maket vb görselleri.

5• Sanatçının kullanacağı malzemenin detaylı dökümü.

6• Montaj şeması, gerekli ise ışıklandırma şeması.

7• Kaidenin detaylı çizimi ve malzeme olarak açıklanması.

8• Sanatçı gerekli gördüğü takdirde eser hakkında İngilizce veya Türkçe kısa açıklama.

9•Yukarıdaki belgeleri içeren ve toplam 1,5 MB aşmayan başvuru dosyası sadece PDF formatında olacak biçimde, en geç 28 Mart 2018 saat 17.00’ye kadar aşağıdaki adrese e-posta ile iletilmelidir. Sadece e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilecektir. Eksik başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.